Mufflon

Levesteder og udbredelse Mufloner lever primært i bjergrigt landskab, men også i lavland. Der kan på udvalgte lokaliteter tælles flokke på op til hundrede dyr. Udenfor parringssæson lever de ældre muflonvædderne i smårudler. Gamle udvoksede muflonvæddere ses ofte alene udenfor paringssæson. Man mener at mufflonens forfædre er forvildede tamfår, der er indført fra Lilleasien allerede i bronealderen. Disse overlevede kun på Sardinien og Korsika, da disse øer var uden rovdyr. Herfra er mufflonerne udsat som vildt mange steder i Europa, og der findes en ganske stor bestand flere steder. Mufflonen er det mindste af de i alt 32 vildfårracer, der findes i verden. I Danmark findes muffloner i flere dyrehaver og i frie bestande på visse øer samt omkring Brande/Sdr. Omme i Jylland.
Det er ikke tilladt at udsætte muffloner i Danmark uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Udseende og levevis

Moufflon har en kropshøjde på op til 80 cm. overskuldrene og en kropslængde på ca. 110 cm.Vægt er op til 50 kg (vædder) og 35 kg (får).
Behåringen er korthåret og stiv og minder lidt om en mellemting mellem vildsvin og kronvildt. Hårene kann virke som de er dækket af et fedtlag. Sommerdragten er lys rødbrun og bugen er helt hvid. Vædderne er mørkere og har normalt den lyse plet (også kaldet saddel). Væddere over 2-3 år får nærmest en manke af forlængede hår.
Mufflon er som nævnt et udpræget flokdyr… og i forbindelse med brunsten forekommer der ofte brunstkampe mellem vædderne. Disse kampe er meget voldsomme og sker ved at vædderne gør front imod hinanden og tørner sammen med høje brag. Kampene fortsætter indtil een af parterne fortrækker.
Mufflonerne er kønsmodne i det 2. leverår og fødslen sker normal i perioden marts – juni. Brunsten er i perioden september til december. Fårene er drægtige i 5½ måned.
Mufflonerne er mest aktive morgen og aften – og som regel hviler de midt på dagen.
Føden består som udgangspunkt af græsser (ca. 2/3) og blade, urter, frø, frugter og træagtige dele udgør 1/3. Muffloner kan forårsage bid- og skrælleskader i mindre omfang end det ses for kron- og dåvildt.

Horn

En del af fårene får horn, der typisk bliver 10-12 cm lange. Vædderne bærer horn hele livet og alderen på vædderen kan aflæses på årringene (se illustration). Mufflonerne tilhører de skedehornede dyr. Hornene varierer meget i både størrelse, form og sværhedsgrad. Længden på hornene kan normalt blive over til ca. 85 cm., og der er set eksempler på horn indtil ca. 120 cm.
Normalt vrider hornene svagt udad… det ideelle vædderhorn er uden ind- eller udadgående vridninger, men der er en del hvor hornene vrider kraftigt indad. Disse kaldes ”einwachere” og er naturligvis uønskede, idet dette kan gøre at hornene vokser ind i kraniet på mufflonvædderen. Disse ”einwachere” selekteres normalt ud af bestanden… og flere distrikter sælger dem til reduceret pris.
Allerede som 4-5-årig kan mufflon-vædderen opnå en ganske imponerende hovedprydelse. Det er meget afhængig af lokalitet og fødegrundlag.

 

Alderen kan aflæses på årsringene. Hornene vokser mest i de første 3-4 leveår

Sportegn

Mufflonen har slanke og ganske lange klove. Det karakteristiske ved mufflonens spor er at klovspidserne altid er spredte... også ved gang. Ligesom at biklovene ikke sætter aftryk.
Sporet er ca. 5,5 cm. lang og 4,5 cm. i bredden.

Jagt

Jagt på mufflon sker ved enten pürch- eller drivjagt. Ofte sker selektionsjagt og på anstandsjagt, hvor det enkelte dyr selekteres ud.