Tv-overvågning i Danmark

Vil du overvåge mårhunde, vaskebjørne… en foderplads eller andet er der et regelsæt, som skal overholdes. Tv-overvågningsloven fastlægger, i hvilke tilfælde og på hvilken måde private kan foretage tv-overvågning. Er der tale om overvågning af personer… og dermed personoplysninger, som privates tv-overvågning indebærer, reguleres dette af persondataloven.

Husk tydelig skiltning!
Når du overvåger foderpladser, dyr etc i den frie natur er der i TV-overvågningsloven krav om tydelig skiltning. Du kan læse mere om overvågning her.

Hvor må der overvåges og hvor må man ikke?
Tv-overvågningsloven angiver hvor og hvorledes overvågning må finde sted… og hvilke undtagelser der findes fra hovedreglen om privates overvågning. Du kan se mere detaljeret information i Datatilsynets pjece om tv-overvågning her.

Hvad siger lovgrundlaget?
Tv-overvågningsloven

Når en privat – virksomhed, organisation eller person – skal finde ud af, om der må opsættes tv-overvågningskameraer, og hvilke områder der må overvåges, er det først og fremmest tv-overvågningslovens begrænsninger, der skal tages i betragtning. 
Datatilsynet er ikke tilsynsmyndighed i forhold til tv-overvågningsloven. Hvis man mener, at der er tale om overtrædelse af tv-overvågningslovens regler, kan henvendelse ske til politiet. 
Du kan finde den fulde lovtekst her.

Persondatalovens regler om tv-overvågning

Du skal som privat sikre dig, at der er adgang til at foretage tv-overvågning efter tv-overvågningsloven. Foretager du tv-overvågning af personer gælder specifikke regler for personoplysninger og datasikkerhed. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside her