Klargøring af jagtriffel inden jagtrejse

Inden afrejse bør man kontrollere sit jagtvåben for at sikre sig dets funktionalitet og driftssikkerhed. Vi (Jagognatur.dk og AltOmJagtrejser.dk) har fået Bøssemager Per Langvad til at komme med følgende anbefalinger til kontrol af jagtriflen inden den medbringes på jagtrejse. Hvis riflen har en fejl, som skal repareres, anbefales det at få det gjort i god tid inden en jagtrejse, så man har mulighed for at gennemafprøvet riflen inden afrejse, og dermed den reparation som er udført. Når man skiller enkeltdelene i et våben ad, vil der altid være risiko for at et eller andet ændres, og dermed øget risiko for funktionsfejl. Det kan i øvrigt anbefales, at lade en bøssemager foretage et eftersyn af riflen med jævne mellemrum. Se endvidere artikel om vedligeholdelse af jagtriflen.

Skæfte

Først efterses skæftet for eventuelle brud eller vridninger på grund af fugt. Normalt vil et skæftetræ af god kvalitet, og som er tilstrækkeligt lagret ikke ændre form. Et skæfte af ringe kvalitet eller som udsættes for ekstremme vejrforhold, vil kunne vride sig og ændre form. Hvis skæftets ændringer resulterer i at skæftet rører ved riffelpiben kan det påvirke svingningerne i riffelpiben, hvilket påvirker præcisionen meget, og riflen er derfor uegnet til jagtbrug indtil fejlen rettes. Hvis skæftet er olieret, skal man jævnligt sørge for at give skæftet olie, så det ikke tørre ud, og mister sin robusthed. Disse problemer er man forskånet for ved at vælge et skæfte i kunststof.

De skruer som holder riflen fast i skæftet, skal kontrolleres og efterspændes. Pas på med ikke at overspænde skruerne.

Kikkert

Man skal kontrollere, at kikkerten sidder ordentligt fastspændt på riflen.

Kikkertens montager skal ligeledes kontrolleres, og måske skal skruerne efterspændes. Pas på ikke at overspænde skruerne.

De baser som riffelkikkertens montager er fastgjort til skal også kontrolleres. Her er der tale om en svingmontage, og det er derfor muligt af kontrollere skurerne. Hvis der er tale om faste montager, skal disse blot kontrolleres ved at mærke om de sidder ordentligt fast.

Vær i øvrigt opmærksom på at kikkert med variabelforstørrelse ofte vil være mere udsat for indtrængende fugt og i værste fald vand end kikkerter med fastforstørrelse. Som hovedregel kan man gå ud fra, at jo enklere opbygning og koncept jo mere robust vil kikkerten ofte være.

Pibe og Kammer

For at sikre, at pibens svingninger ikke påvirkes under skudafgivelse, skal den ligge frit i skæftet. Det kontrolleres ved at trække et stykke papir under piben.

Kammeret skal kontrolleres for rust. Blot ganske lidt rust kan give problemer med at afskudte patroner sidder fast i kammeret, og man vil ikke uden videre kunne trække patronen ud. Dermed er riflen i sagens natur ubrugelig indtil man får fat i værktøj, der kan afhjælpe problemet, men der er stor risiko for at man påfører våbnet skader.

Fedt og olie

Generelt skal man sørge for at fjerne overskydende olie og fedt efter man har rengjort riflen og smurt den ind i olie og fedt, men hvis man skal på jagtrejse i meget kolde egne er det uhyre vigtigt at være omhyggelig med at fjerne især fedt. Det gælder først og fremmest de moderne jagtrifler, da de er særlig følsomme overfor hård frost. Ældre modeller rifler er knap så følsomme.
Fedt og olie vaskes bedst af med petroleum.

Låsen og aftrækket

Kontroller at låsen og aftrækket fungerer.

Læs mere om forberedelse og klargøring inden jagtrejsen.