Klargøring af haglbøsse inden jagtrejsen

Inden jagtsæsonen start eller en jagtrejser bør man kontrollere sit jagtvåben for at sikre sig dets funktionalitet og driftssikkerhed.

Vi (AltOmJagtrejser.dk) har fået Bøssemager Per Langvad til at komme med følgende anbefalinger til kontrol af haglbøssen inden den medbringes på jagtrejse og i almindelighed.

Hvis haglbøssen har en fejl, som skal repareres, anbefales det at få det gjort i god tid inden den skal anvendes i praksis, så man har mulighed for at gennemafprøvet haglbøssen inden afrejse, og dermed den reparation som er udført. Når man skiller enkeltdelene i et våben ad, vil der altid være risiko for at et eller andet ændres, og dermed øget risiko for funktionsfejl.

Det kan i øvrigt anbefales, at lade en bøssemager foretage et eftersyn af haglbøssen med jævne mellemrum. Hyppigheden afhænger naturligvis af hvad haglbøssen bruges til. Hvis den bruges meget til jagt på havet vil det været hensigtsmæssigt, at få gennemført et eftersyn hvert år, når sæsonen afsluttes. Dernæst vil antallet af skud have betydning. Skyder man eksempelvis 10.000 – 15.000 skud om året vil det være relevant af få gennemført et eftersyn hvert andet år. De fleste vil dog kunne klare sig med et eftersyn hvert 5 – 10 år, og skyder man meget lidt vil det være rigeligt hvert 25 år. Det vil især være slagfjederen, som vil være hensigtsmæssig at få udskiftet, derfor passer nævnte hyppighed, med tiden hvor slagfjederen bør udskiftes for at sikre et velfungerende våben. Se endvidere artikel om vedligeholdelse af haglbøssen.

Skæfte

Først efterses skæftet for eventuelle brud og om det sidder ordentlig fast.

Forskæfte

Kontroller at forskæftet er fejlfrit. Skruer i forskæfte og andre steder kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Pas på med at spænde skurerne for hårdt.

Kamrene

Kamrene skal kontrolleres for rust og om de er rene. Et kammer med rust eller skidt kan resultere i en vanskeliggørelse af udtagningen af patronerne. Hos haglbøsser med ejektor, er det særligt problematisk. Hvis der findes skidt og rust i kamrene kan patronerne ligefrem sidde fast til stor irritation under jagt der kræver hurtig ladning.

Slagstifter

Kontroller at haglbøssens slagstifter ikke er løse. Hos "over and under" kan dette gøres ved holde våbnet ned og se om de falder frem. Gør de det er de løse og skal skiftes. Hos nogle fabrikater som Browning og Miroku sidder øverste slagstift løs. Check hos våbenhandleren, hvad der gælder for den pågældende haglbøsse der kontrolleres.

Løbene og sigteskinne

Løbene kontrolleres for revner og at sigteskinnen er ordentligt fastgjort. Løbene er normalt loddet sammen, og nogle fabrikater med tin.

Ved haglbøsser som er sammenlodning med tin, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske en så voldsom varmeudvikling under jagt, hvor der afgives mange skud og samtidig ved høje temperaturer, at lodningerne smelter og dermed mister den sammenfæstende effekt. I nogle tilfælde kan løbene falde fra hinanden.

Chokes

Hvis man har udskiftelige chokes bør man kontrollere, at de ikke er rustet fast.

Læs også om generel forberedelse inden jagtrejsen.