vildtkød

Det at bringe vildtkød med hjem til husholdningen, er for mange jægere en væsentlig del af jagtoplevelsen.

Basalt set er det nok et urinstinkt hos de fleste af os som indfries når vi bringer ”bytte” i form af vildtkød hjem til flokken (hjemmet), og eksempelvis ser vores afkom smovse i sundt og nærende vildtkød.

Og vildtkød er sundt og nærende, og smagsoplevelsen er for de fleste vildtarters vedkommende overvejende særdeles positiv. Det er naturligvis vanskeligt at generalisere om smag, men de fleste jægere og ikke jægere sætter pris på veltilberedt vildtkød om det så kommer fra en bekkasin eller en giraf.

Vildtkød udgør en væsentlig ressource og udnyttelsen af den er i mange tilfælde en forudsætning for jagtens grundlag, og i særdeleshed for en forståelse for jagtens berettigelse i en moderne verden, hvor vi bliver mere og mere urbaniserede.

Desværre er det på grund af veterinærer bestemmelser vanskeligt, at hjembringe vildtkød fra en række af de lande man drager på jagtrejse til. Derfor anbefales det, at forhøre sig hos jagtudbyderen inden man hjemtager vildtkød.

I nogle lande fastholdes til stadighed en tydelig tilgang til jagten med at tilstræbe vildtkød, og man kan næsten få den opfattelse, at det er det væsentligste argument for jagten.

Import af vildtkød er underlagt visse begrænsninger!

 Har du lyst til at tage vildtkød med hjem fra din jagtrejser, er der specifikke regler. Specielt for vildsvin og andet vildt nedlagt under jagt gælder;
Jagtbytte af dyr, der er modtagelige for trikiner, og som agtes anvendt til konsum, skal undersøges for trikiner. Det gælder uanset om slagtekroppen bruges i egen husholdning, sælges til en forbruger eller en vildtbehandlingscentral eller detailbutik. Enhver jæger, vildtbehandlingscentral eller detailbutik skal i to år gemme dokumentation for, at trikinundersøgelsen er gennemført. 


Du kan få undersøgt dine vildsvin hos følgende akkrediterede laboratorier;

Vildsvin er på grund af deres levevis en oplagt kilde til trikininfektioner. Derfor skal alle vildsvin og svin, der lever vildt i naturen, undersøges for trikiner, inden de må anvendes til konsum. Dette gælder uanset om køddet anvendes til videresalg eller egetforbrug.
Det gælder uanset, at alle danske vildsvin lever under hegn. 

Andre vildtlevende dyrearter skal undersøges. Det kan dreje sig om store rovdyr eller om havpattedyr. Undtaget er drøvtyggere (hjortevildt) og lagomorfer (kaniner og harer). 
Kravet gælder, hvis dyret skal konsumeres i Danmark, hvad enten dyret er nedlagt i udlandet eller i Danmark.

Indførelse af vildtkød (også for private) kræver godkendelse hos Fødevarestyrelsen. Og det kan ske på specifikt ansøgningsskema. Der må forventes en uges ekspeditionstid.

Regler for indførsel af fødevarer til EU-lande generelt
Animalske fødevarer fra andre EU-lande kan indføres til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, forudsat at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker.

Fødevarerne skal være bestemt til eget brug. Der kan dog indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme.

Veterinær-myndighederne i det enkelte EU land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme.