vildtarter

Tilstedeværelsen af vildt er en ubetinget forudsætning for jagt, og enhver jagt må være baseret på en bæredygtig benyttelse af vildtbestandene.

Erfaringen viser, at hvis der skal ske beskyttelse af en vildtart for at sikre dens tilstedeværelse nu og i fremtiden, er muligheden for benyttelse den væsentligste motivation, og er i mange tilfælde den direkte årsag til at en given vildtart får den bevågenhed, der skal til, for dens bevarelse. Jagtmuligheden medvirker til bevarelse og der findes talrige eksempler på at jagtinteresser har været den eneste reelle faktor for en vildtarts overlevelse. Desværre findes der historisk også eksempler på det modsatte, men det skyldtes forhåbentligt mest af alt uvidenhed, og det er ikke i nogens interesse - absolut ikke jægerens.   

Viden om vildtets biologi, adfærd, levevis, levested, udseende og sporaftryk er en grundlæggende og elementær kompetence en jæger skal besidde.  

Fascinationen af at opleve vildt i sit rette element, er for mange jægere en stor del af jagtoplevelsen. 

Mange af de fuglearter som jages i verden er trækfugle og derfor påvirket af den givne forvaltning i landene i deres udbredelsesområde. Der er derfor et stort fællesansvar hos jægere globalt for en bæredygtig og koordineret forvaltning af vore trækfugle.

Vildtbehandling

Vildtbehandling deles op i to katagoeier - etisk vildtbehandling og fødevaremæssig vildtbehandling - læs mere om vildtbehandling her.