Køb af Jagtrejse

Når man køber en jagtrejse, er det afgørende for succesen af dette køb, at man som jæger giver udtryk for de ønsker og behov man har. Forventningsafstemning er ofte alt afgørende for at jagtudbydere og jagtguiden kan indfri jægerens/kundens forventninger.

Indledningsvist skal man starte med at identificere egne ønsker og drømme, og forholde til det realistiske i om de kan indfries.

Et køb af en jagtrejse er en tillidssag mellem udbyder og køber og det handler i al sin enkelhed mest af alt om at sikre, at forventninger indfries. Og her har man som køber et stort ansvar overfor sig selv og jagtudbyderen i at fremføre disse forventninger i en entydig form, og man må ikke tage noget for givet. Hellere skære ting ud i pap så de ikke er til at misforstå, og husk på, at der findes ikke dumme spørgsmål, men kun dumme svar!

Forventningsafstemning

Selvom forventningsafstemningen sker under de bedste betingelser, vil der næsten altid være elementer man alligevel ikke er opmærksom på. Årsagerne kan være usagte og ubevidste behov og ønsker, selvfølgeligheder der ikke er selvfølgeligheder for alle, misforståelser, humoristiske hentydning og fler- og tvetydige udmeldinger.

Husk det er vanskeligt for jagtudbyderen og jagtguiden at indfri usagte forventninger.
Som jagtrejsekunde, jagtrejseudbyder og jagtguide, er det væsentligt, at man kan identificere egne forventninger og forholde sig til dem.

Følgende er nogle af de forhold, man bør forholde sig til i forhold til forventningsafstemning:

Inden købet

Jægeren/jagtrejsekunden anbefales, at gøre sig nogle overvejelser inden jagtrejsen købes. Det handler først og fremmest om ærlighed overfor sig selv i forhold til ønsker, behov og egne evner vedrørende følgende dele:

Jagten

• Overvej hvad du gerne vil jage og hvordan. Brug tid på at overveje hvad der betyder noget for dig, når du går på jagt, så bevidstheden skærpes om, hvad man vil og ikke vil rent jagtligt. Hvad er god jagt for mig? Er et relevant spørgsmål, at stille sig, men uden særlig erfaring kan det være vanskeligt, at besvare. Derfor kan det anbefales, at rådføre sig hos mere erfarne jagtrejsedeltagere.

Er det trofæet, som er det vigtigste, eller er det vejen der til? Trofæets størrelse stiller, isoleret set, ikke krav til en jægers formåen og egentlige jagtlige kompetencer.

• Står succesraten på den pågældende lokalitet i rimelig forhold til egne evner?

• Hvis man eksempelvis ikke ønsker at jage fra bil mv., så gør opmærksom på det.

Referencer

• Sørg for at indhente referencer fra andre, som har været ude at rejse med den pågældende operatør, som man overvejer at købe jagtrejsen hos.

Egne evner

• Selvopfattelse i forhold til jagtligekompetencer – har man et selvbillede, der stemmer overens med ens faktiske jagtlige kompetencer.

Har man tilstrækkeligt kendskab til den jagtform som skal udøves?

Skyder man godt nok? Har man tilstrækkelig tålmodighed og vilje til at gennemføre en krævende jagt?

Har man det nødvendige kendskab til den pågældende vildtart og dens adfærd?

Kan man selv vurdere trofæstørrelsen for det givne art man eksempelvis skal jage på en trofæjagt?

• Egen formåen i forhold til fysiske udfoldelse. Har man reelt den fornødne kondition og mobilitet til den pågældende jagt? Kan man gå en hel dag i fladt terræn? Kan man klatre op og ned af stejle bjergsider? Kan man klare de klimatiske forhold?

• Egen formåen i forhold til eksempelvis indkvarteringsforhold. Kan man acceptere meget primitive og simple indkvarteringsforhold?

• Er man indstillet på at bruge de penge og ressourcer, som reelt skal til for at få den reelle jagtoplevelse.Jagtudbyderen. En seriøs jagtudbyder er kendetegnet ved følgende:

• Evne til at lytte til og identificere kundens bevidste og ubevidste ønsker

• Evne til situationsbestemt at agre og adskille rollen som henholdsvis jagtrejsekonsulent og jagtrejsesælger.

• Evne til klart og tydeligt at fremføre de reelle forudsætninger for at jagten bliver en succes

• Evne til at være helt skarp på at opstille enkle og klare budskaber om de forventninger man som køber kan forvente at få indfriet.

Under jagten

• Sørg for at blive inddraget i jagten. Forlang at blive draget med på råd, når jagtens taktik skal planlægges.Jagtguiden. Den seriøse og kompetente jagtguide er kendetegnet ved følgende:

• Opmærksomhed omkring at inddrage kunden i jagten.

• Evne til at læse kundens bekendte og ubekendte behov og evner, og agre situationsbestemt i forhold til dem

Se jagtrejsetilbuder her.