jagtlande

Der findes et utal af forskellige jagtmuligheder i verdens lande, og variationen indbyrdes er enorm på alt lige fra jagtformer, vildtarter til terræntyper. De samme vildtarter kan eksempelvis jages under vidt forskellige terrænforhold og ved mange forskellige jagtformer. 

Nogle specifikke vildtarter kan kun jages i bestemte lande, eller kun jages ved særlige jagtformer. 

Det kan anbefales at undersøge de forskellige jagtlandes særkende og muligheder inden jagtrejsen bestilles.

Det er jagtrejselande som er meget populære destinationer. Årsager hertil er mange, men ofte styres det af faktorer som; Prisniveau, vildttæthed, trofætæthed, tilgængelighed, organisation og kultur.