Forsikring og rejsegarantifond

Inden køb af jagtrejser skal man undersøge sine forsikringsmæssige forhold. Det kan anbefales, at forespørge hos det eller de forsikringsselskaber, hvor man har tegnet sine forsikringer, og få klarlagt hvorledes man er dækket ind.

Mange gange er man dækket godt ind igennem familieforsikring, ulykkesforsikringer, mv. I nogle tilfælde vil man være dobbeltforsikret, hvilket der absolut ingen grund er til. Andre gange er man absolut ikke dækket ind. Så forud for udrejse og allerhelst i forbindelse med bestilling af jagtrejse anbefales det at få skabt klarhed, så man eventuelt kan tegne en tillægsforsikring, så man dækket ind på den måde man ønsker at være det.

De fleste jagtrejsebureauer ansvar for personskade, tingskade og mangler begrænses til de erstatningsbeløb, som er fastsat i internationale konventioner. Det vil derfor ofte kunne anbefales, at tegne forsikringer der blandt andet dækker omkostninger til behandling ved sygdom og ulykke og eventuelt hjemtransport.

Statens Rejsegarantifond

Som nævnt andre steder på denne hjemmeside, anbefaler AltOmJagtrejser.dk, at man kun køber jagtrejser igennem bureauer med medlemskab af Statens Rejsegarantifond, hvilket sikrer indbetalte deposita og eventuel hjemrejse.
www.rejsegarantifonden.dk

Krav mod Jagtrejsebureauer i Danmark reguleres normalt efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. Værneting: Sø- og Handelsretten i København.

Krav mod udenlandske Jagterejsebureauer vil normalt efter det givne lands ret eller praksis på området.

Forsikring

En udlandsrejse uden den rigtige forsikring kan betyde økonomisk ruin for dig og din familie.

Det kan koste dig en million

Det kan koste dig én million! At rejse er at leve, men at rejse uden forsikring er en rigtig dårlig idé. Har du glemt eller fravalgt rejseforsikringen, står du selv med det økonomiske ansvar, hvis det går galt i udlandet. Og selv mindre alvorlige skader såsom et brækket ben eller en mindre alvorlig sygdom kan let løbe op i titusindvis af kroner. Det er ikke ualmindeligt, at en sygeseng på et hospital koster over 5000 kroner om dagen. Komplicerede skader eller sygdomme såsom en hjerneblødning på et fjernt rejsemål kan inklusiv hjemtransport med ambulancefly koste dig en million kroner, hvis du ikke har forsikringen i orden.

Har du checket din rejseforsikring i dag?

Inden du rejser til udlandet skal du derfor altid undersøge, om du i tilstrækkelig grad er dækket af den offentlige rejsesygesikring eller en privat forsikring. Du skal især være opmærksom på:

Du bør altid sørge for at være forsikret, når du rejser i udlandet, så du er sikker på at få dækket udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark.
Kilde: Udenrigsministeriet

Du kan "måle" dit forsikringsbehov forud for din jagtrejse på hjemmesiden 
Mål dit forsikringsbehov

Sundhedskortet

Den offentlige sygesikring (sundhedskortet) gælder kun ved rene ferierejser af maximum en måneds varighed i store dele af Europa men ikke alle sygdomstilfælde er dækket, se nærmere herom på Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Reglerne for sundhedskortet blev ændret pr. 1. januar 2008. Overordnet fortsætter ordningen som hidtil, men der er sket to vigtige ændringer:

1. Dækningsområdet for sundhedskortet er begrænset til kun at dække EU-landene + enkelte andre europæiske lande.

Det betyder at følgende lande er omfattet: EU-landene, Færøerne, Grønland, Norge, Island, Andorra, Azorerne, Cypern, Gibraltar, Isle of Man, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Liechtenstein, Madeira, Malta, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

Bemærk at rejser til lande som f.eks. Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Tunesien og Marokko ikke længere er omfattet.

2. Dækning af hjemtransport er bortfaldet.

Det bemærkes, at der er indgået en særlig aftale mellem de nordiske lande. Det betyder, at hvis man bliver syg eller kommer til skade i Finland, Island, Norge og Sverige, kan man også få dækket merudgifter til hjemtransport. Hjemtransporten skal være ordineret af en læge.

Såfremt man ønsker at være dækket under rejser til lande, der ikke længere er omfattet af ordningen, og såfremt man ønsker dækning for hjemtransport bør man tegne en privat forsikring.

Danske Regioners hjemmeside har mere information om de nye regler. 
www.regioner.dk

Kilde: Udenrigsministeriet