tyskland

Tyskland er etmeget interessant jagtland for jægere med hang til jagt på klovvildt, og stolte jagttraditioner. 
I Tyskland finder man store og tætte bestande af vildsvin, råvildt, kronvildt, dåvildt, mufflon og fælles for bestandene rundt om i Tyskland, er at de er forvaltet meget professionelt. Råvildtet og vildsvin findes stort set i hele Tyskland, og i de bjergrige egne findes gemse og sågar ibex.