Polen

Polen er ikke uden grund et af de jagtlande som flest jægere drager til på jagtrejse, og er for mange jægere indbegrebet af et jagtland. Polen har også stor erfaring i jagtturisme, og vildtbestandene er store og tætte, og har igennem generationer været styret ved en målrettet forvaltning. Denne målrettede forvaltning har betydet, at der i Polen findes gode jagttrofæer inden for mange vildtarter.
Kombinationen af målrettet forvaltning, tætte vildtbestande og noget af det mest velorganiserede jagt i verden, både når det gælder selskabsjagt og individuel jagt betyder at Polen er et mekka for de fleste jægere.

I Polen vil man kunne opleve meget restriktive afskydningsplaner som et led i den målrettede vildtforvaltning. Hele vildtforvaltningen bygger i høj grad på bestandsanalyser og indsamling af data fra nedlagt vildt, samt vurderinger af omfang af skader på mark og skov. Målet er, at sikre en god bestandssammensætning hvad angår alder og kønsfordeling, og samtidig kunne præstere gode og stærke trofæer til afskydning. Under jagt vil man derfor ofte opleve, at man kun må skyde bestemte dyr, som ud fra den givne afskydningsplan er afskudsbare. Det kræver indimellem at man som gæstende jæger må indstille sig på at bruge den fornødne tid til at skyde et givet trofæ. Det er altså ikke put and take, men en seriøs og langsigtet forvaltning af vildtet, der medvirker til bæredygtig jagt.
Normalt vil trofæer skulle inspireres af den lokale jagtmyndighed inden man kan hjemtage dem. Det er for at sikre den målrettede forvaltning efterleves.

Polen byder som nævnt generelt på en særdeles veldrevet jagtorganisation. Det kommer især til udtryk på drivjagter, hvor man ofte oplever effektiv og struktureret jagtafvikling. De fleste der oplever en velorganiseret drivjagt på eksempelvis vildsvin i en polsk skov, er som regel imponeret og det er yderst fascinerede, at opleve disse sky dyr nærmere sig på en drivjagt.
Eneste hage er det generelle niveau for håndtering af eftersøgninger, som er langt fra samme standard, som vi kender det fra Danmark. 
En del af årsagen til den umiddelbart manglende fokus på at eftersøge har måske en forklaring. Der berettes nemlig om historier, hvor jagtguiderne ikke ønsker en særlig grundig eftersøgning af påskudt vildt, fordi de efter jagten selv optager eftersøgningen. Hvis dyret findes, er der således et belejligt og ofte tiltrængt bidrag til deres private husholdning. Det væsentlige i denne sammenhæng må siges at være at dyret findes.

Polen har tradition for anstandsjagt og i perioden omkring fuldmåne vil man kunne opleve spændende jagt i døgnets mørke timer på især vildsvin. >

Brunst jagt på hjorte er meget fascinerede i Polen og på de fleste revirer vil mange kunne opleve imponerede bestande og pürschjagt på brunsthjorte som det kun findes få steder i verden.

Markvildtet er desværre påvirket af generel tilbagegang af nogenlunde samme årsager, som vi i Danmark har oplevet, men der findes stadig områder, hvor man kan opleve en stor vildtrigdom af hare, agerhøns og fasaner og det vel at bemærke bestande af vildfugle.
Klapjagt på fasan som vi kender det fra Danmark, er ikke helt af samme standard, men hvis man sørger for at finde de rette udbydere kan det være helt ok.

Trækjagt på gæs og ænder kan være yderst spændende i Polen blandt andet på grund af de mange store vådområder og floddeltaer.

Polen byder på gæs, ænder, fasaner, hare, agerhøne, ræv, kronvildt, dåvildt, råvildt, vildsvin, muflon, elg, men også mere sjældne vildtarter som ulv, bjørn og europæisk bison – vicent.

Under en jagtrejse til Polen kan være heldig og opleve det Polske landkøkken, der ofte byder på særdeles vellavet mad af gode råvarer. Man føler sig hensat til en tid, hvor fokus var på god landlig kost lavet fra bunden og med stor respekt for årstidens råvarer. 

Nøgletal
• 123,6 indbyggere pr km²(DK 127,06 indbyggere pr km²)
• 312.685 km² (DK 43.000 km² ) 2,6 % er vådområder 
• 38,5 millioner indbyggere (anslået) 100.000 jægere.
• Højeste punkt er bjerget „Rysy“ med 2.499 meter. 
• Tidszone: UTC+1 sommertid: UTC+2 
• Telefonkode +48
• Valuta: Zloty (PLN) 
• Officielle sprog er Polsk
• Religion Kristne 89,6% tilhører den romersk-katolske kirke

PZLOW - Polish Hunters Association
Nowy Swiat 35
PL - 00-029 Warszawa
Tel: +48 22 826 20 51
Fax: +48 22 826 33 22
pzlow@pzlow.pl
www.pzlow.pl

Landfakta: www.um.dk
Rejsevejledning: www.um.dk
Den Polske ambassade: www.copenhagen.polemb.net

Jagttegn og våbentilladelse 
I Polen skal man have polsk jagttegn, og en våbentilladelse, hvis man skal jage med jagtriffel. Som udlændig kan man umiddelbart få det, hvis man er i besiddelse af gyldigt dansk jagttegn og våbentilladelse til jagtriffel. Derudover skal man være fyldt 21 år.

Våben ind- og udførsel
Våben som er opført og opdateret i det Europæiske våbenpas kan uden videre ind- og udføres sammen med passet, som altså skal medbringes samt voucher. (Potwierdzeni wykupu polowania) 
Til det danske jagttegn er der tilknyttet ansvarsforsikring, der dækker i Polen.

Det polske jægerforbund - PZLOW - Polish Hunters Association
Polen har en interesseorganisation for jagt, og har både jægere og klubber som medlemmer. Dens øverste organ, de delegerede forsamling mødes hvert 5. år og vælger en bestyrelse/råd med 30-medlemmer, der udfører forsamlingens opgaver mellem møderne. Bestyrelsen udnævner den øverste administrerende administration.

Overordnede tilsyn og godkendelse af vedtægterne er en opgave for ministeriet for Miljø, naturressourcer og skove.

Foreningens Præsidiet består af Formand, to næstformænd, kasserer og sekretær. Kun formanden er betalt for hans hverv. I 1972 tiltrådte falkonererne forbundet. 

Jagtens administration
Den grundlæggende lov er lov om opdræt og beskyttelse af vildt og jagt af 17. juni 1959, ændret i 1973.

Alt vildt, der lever i naturen tilhører den polske stat. Jagtretten tilhører ikke grundejeren, og kan kun udøves af medlemmer af det polske jægerforbund, der som nævnt er den eneste organisation for jægere.

Polen er opdelt i 5.250 jagtområder med krav om et mindste areal på 3.000 ha. Jagtområderne er lejet ud i 10 år adgangen til lovligt oprettede jagtforeninger. Provinsmyndigheder guvernør (åbent land) eller de regionale skovbrug direktør (skov) forestår denne udlejning. 4.814 jagtområder er således lejet ud, mens resten forvaltes af myndighederne - staten. Det gennemsnitlige jagtareal pr. jæger er ikke større end 300 ha.

Jagtforeningerne betaler for jagtleje, natur- og vildtplejetiltag, samt erstatninger for vildtskader på landbrugsafgrøder. 
Den årlige afskydningsplan udarbejdes og godkendes af den statslige skovbrugsadministration.

Jagtforeningernes indtægter kommer fra medlemskabsgebyrer, salg af vildt, jagter tilrettelagt for udenlandske besøgende, og eksport af levende vildt (især Hares).

Jagtforeningerne skal have ansat en skytte på hvert jagtområde, der varetager ansvaret for jagtens udøvelse og agere på vegne af den polske stat. 

Betingelser for at få polsk jagttegn – bosiddende i Polen
- Etårig læreplads i jagt klub 
- Bestået jagtprøve/eksamen 
- Minimumsalder: 18 
- En ren straffeattest 
- Polsk nationalitet 
Det polske jægerforbund er åben for personer uden jagttegn (og derfor ude jagt) og for udlændinge med permanent opholdstilladelse i Polen.

Udover jagttegnet skal man have følgende dokumenter med under jagtudøvelse:
- Et medlemskort fra det polske jægerforbund - udstedes årligt via betaling af abonnement 
- En våbentilladelse udstedt af politiet (én gang for alle) 
- Et vildtafskydnings dokument med angivelse af arter, maks. antal og jagtområde (gyldigt i en måned)

Udenlandske jægere har brug for:
- En permanent opholdstilladelse (som sætter dem i stand til at tilslutte sig en jagtforening) 
- En jagttilladelse udstedt af en autoriseret rejsebureau

Jagttider

Råvildt 
Buk: 11/05 - 30/09 
Rå: 01/10 - 15/01

Hare 
15/10 - 15/01

Vildsvin 
So: 01/08 - 15/01 
Orne: 01/04 - 28/02

Ræv 
01/10 - 28/02

Elg 
Tyr: 01/09 - 31/11 
Ko: 01/10 - 30/12

Kronvildt 
Hjort: 21/08 - 28/02 
Hind: 01/09 - 15/01

Dåvildt
01/10 - 15/01

Ulv 
01/11 - 28/02

Fasankok 
01/10 - 28/02

Vilde ænder 
01/09 - 21/12

Agerhøne
11/09 - 21/10 

Våben, kaliber og ammunition
Haglvåben: Ingen særlige restriktioner. De mest almindelige kalibre er: 12, 16 og 20. Ikke giftige hagl anbefales.

Jagtriffel/kuglet: Minimum anslagsenergi på 100 m:

• Råvildt og mindre 1000 J
• Større vildt: 2000 J, og mindst 7 mm.

Generel info om Polen

Polen (polsk: Polska), officielt Republikken Polen (polsk: Rzeczpospolita Polska) er et land i Centraleuropa. Det ligger i midten af Europa, og grænser til Tyskland mod vest, Tjekkiet og Slovakiet mod syd, Ukraine og Hviderusland mod øst, og Østersøen mod nord, Litauen og Rusland (i form af Kaliningrad-enklaven). Polen deler også søgrænser med Danmark og Sverige. Med et areal på 312 679 km²[1] er Polen verdens 69. største land og 9. største i Europa. Polens befolkning udgør over 38,5 millioner indbyggere, der gør det til det 33. mest befolkede land i verden.[2]
Den første polske stat opstod i 966, med et territorium som Polens moderne grænser. Polen blev et kongedømme i 1025, og gik i 1569 ind i en langvarig union med Storhertugdømmet Litauen og dannede Den polsk-litauiske realunion. Realunionen blev opløst i 1795, og Polen blev delt mellem sine nabolande Rusland, Prøjsen og Østrig. Polen vandt sin selvstændighed tilbage i 1918 efter 1. verdenskrig, men tabte den igen under 2. verdenskrig, da landet blev besat af Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Efter krigen blev Polen omdannet til et kommunistisk "østblokland" under sovjetisk kontrol. Efter flere år med politiske kampe afskaffede Polen det kommuniske styre i 1989, og landet blev uformelt kendt som "Den tredje polske republik".
I dag er Polen et parlamentarisk demokrati bestående af seksten voivodskaber, og er det sjette mest befolkede medlemsland i EU. Landet er desuden medlem af NATO, FN, OECD, WTO og flere andre internationale organisationer.