Norge

Norge byder på mange jagtoplevelser, hvor den storslåede og barske natur er et særligt særkende. Naturtyperne spænder uhyre vidt lige fra udfordrende gæstfri fjeldområder med isbræer til frodige skove.

Her er mulighed for fysisk krævende jagt, hvor det mest af alt handler om at bringe kød til husholdningen, men også mulighed for spændende trofæjagt på nogen af verdens vanskeligste arter. Norge giver enhver jæger med hang til vildmark og nærkontakt med naturens elementer fuldt udbytte.

Der findes flere jagtrejseaktører med speciale i rejser til Norge.

Norge byder især på jagt på elg, vildren, kronhjort, men der er også mulighed for jagt på sæl, bæver, los, og råvildt, og naturligvis mange forskellige fuglearter, hvor jagt på ryper, tjur, urfugl og gås hører til blandt de mest populære. Endelig er der i begrænset omfang mulighed for jagt på ulv.

Norge er først for nyligt begyndt målrettet at tilbyde jagt udover den jagt, som har været formidlet igennem personlige forbindelser.

Norge har vel nok de mest varierede bestande af vildt i Europa. Hertil kommer en meget lav befolkningstæthed, som gør landet særligt attraktivt for jægere som ønsker vildmark. 

 

 

 

Nøgletal
• Jagttegn er påkrævet og fås ved henvendelse til www.brreg.no Det er en forudsætning at, man kan dokumentere, at man har lov til drive tilsvarende jagt i hjemlandet.
• 12.1 indbyggere pr km²
• 385.199 km² (5 % er vådområder)
• 4.7 millioner indbyggere
• Højeste punkt er Galdhøpiggen med 2.469 meter, og er i øvrigt Nordeuropas højeste punkt.
• Tidszone: CET (UTC+1) sommertid: CEST (UTC+2) 
• Telefonkode +47
• Valuta: NOK Norsk krone

Jagttegn - jegeravgiftskort
Udlændige som vil jage i Norge skal betale den årlige jægerafgift til staten. Derudover skal man kunne dokumentere, at man har lov at drive tilsvarende jagt i hjemlandet. Ordlyden "tilsvarende jagt" er relevant, fordi man kan vælge mellem et jegeravgiftskort (jagttegn), der kun gælder til småvildt, eller et kort til både små- og storvildt. Danske jægere, der ønsker at jage storvildt i Norge, skal således være i besiddelse af et dansk jagttegn med teksten "riffeljagt tilladt" – have aflagt riffelprøve, eller have haft riffeltilladelse før 1995.

I praksis sendes en kopi af gyldigt jagttegn samt oplysning om hvilken type jagttegn, der ønskes, til: Jegerregisteret, N-8910 Brønnøysund, Norge. Du kan også maile informationerne til adressen herunder eller faxe på nummeret: 0047-75 00 79 50. Husk at oplyse navn, fødselsdato og postadresse.

Herefter tilsendes det norske jagttegn, som i øvrigt kan betales via www.brreg.no, der indeholder nærmere detaljer under menu-punktet "privatpersoner" og "Jegeravgiftskort". Der kan betales med Visa/Master card. 
Det norske jagttegn er gyldigt fra 1.4.-31.3. 
Telefonnummeret til Jegerregisteret er 0047-75 00 79 99, e-mail: jegerregisteret@brreg.no 

Våben ind- og udførsel
Udlændinge, som skal opholde sig i Norge i indtil 3 måneder, og som har gyldigt europæisk våbenpas, kan uden særlig tilladelse, og uden at standse op i tolden for at udfylde en erklæring, transportere og besidde skydevåben, samt ammunition i rimelig mængde, i forbindelse med deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning. Det forudsætter dog, jægeren kan dokumentere baggrunden for rejsen, f.eks. at man har adgang til et jagtterræn. Man er dog forpligtet til at fremvise våben og våbenpas, hvis det kræves af politiet, statens naturopsyn eller anden relevant instans.
Husk i øvrigt at medbringe gyldig dansk jagttegn, norsk jegeravgiftskort, våbentilladelse samt godkendt legitimation (f.eks. kørekort eller pas). 
Kilde NJS

Geografien
Norges landskab er generelt forrevent og bjergrigt. Kystlinjen på mere end 20.000 kilometer afbrydes af stejle fjorde samt et virvar af øer og holme. Norge kendes også som landet med midnatssolen, idet det delvis ligger nord for polarkredsen. Her går solen ikke ned ved midsommer, og om vinteren er de mange dale i lange perioder uden lys.
Norge følger Nordatlanten i hele sin længde. Tre have udgør kystlinjen. Nordsøen i sydvest, Skagerrak i syd og Norskehavet mod vest og Barentshavet mod nordøst. Norges højeste punkt er Galdhøpiggen med 2.469 meter. Glittertind er Norges næsthøjeste fjeldtop, Glittertinden ligger i den østlige del af Jotunheimen i Lom kommune i Oppland fylke. Uden bræen på toppen, er højden 2.454 meter og medregnes bræen er højden (2004) 2.464 meter.
Bræen på Glittertind har smeltet kraftigt i de senere år. I 1940 lå toppen af bræen i 2.487 meters højde.

Det norske klima er tempereret, specielt langs kysten, som påvirkes af Golfstrømmen. Østlandet, d.v.s. egnen omkring Oslo, hvor majoriteten af befolkningen bor, har samme klimatiske og naturmæssige forhold som Sydsverige. Klimaet inde i landet er mere barskt,
og i den nordlige del hersker subarktiske forhold

Landbrug
På grund af klimaet og jordforholdene er Norge ikke et udpræget landbrugs land. Kun tre procent af arealet (9.717 km²) er opdyrket, og sammenhængende landbrugsområder findes kun i syd- og Midtnorge og i Østnorge omkring Oslo og Gudbrandsdalen. Omkring Stavanger i Rogalang fylke findes Norges største og bedste samlede landbrugsområde, Jæren der også er kendt for sin interessante fuglefauna. Landmændene kombinerer som regel deres erhverv med fiskeri eller skovbrug eller tager et job i byen, og for at forhindre affolkningen fra land til by yder staten støtte til landbrugsdrift. Landmændene holder får, køer, grise og høns, så Norge er selvforsynende med animalske produkter som mælk, smør, ost, kød og æg, mens korn og grøntsager importeres. Og selvom den vestlige del af Norge er velegnet til frugt- og grøntproduktion, dyrkes der ikke nok til at forsyne hele landet. Kystklimaet bevirker, at bær og frugt modnes langsomt og af den grund sjældent angribes af utøj. Sprøjtemidler er derfor unødvendige, og brug af hormoner og andre vækstfremmere er desuden forbudt i Norge. Generelt er fisk, kød, frugt, grønt og mælkeprodukter af god kvalitet og meget velsmagene. Nordmændene er yderst miljøbevidste og gør en stor indsats for at beskytte naturen.

Skovbrug
Sammenlignet med Sverige og Finland er Norge fattig på skove, for kun en tredjedel af landet er dækket af træer. Hovedparten er skovene ejes af landmænd, der har skovdrift som bierhverv, og resten drives af store selskaber. De første træindustrier opstod ved elvene, i det vand var en god transportvej og kunne bruges som drivkraft for save og andre maskiner. Gran, fyr og birk er i nævnte rækkefølge de vigtigste træer til skovdrift. Træet skæres op og bearbejdes til brædder, bjælker, spånplader og krydsfiner. I Norge er træ det mest brugte materiale til husbyggeri, og det bruges desuden til cellulose og papir.

Jagtrejse eller lej selv i Norge
Internettet bugner af tilbud om jagtleje... både korttidsleje og langtidsleje. Men som alt andet her i verden gælder det om at se sig for inden du indgår et lejemål. Et godt råd er at tage kontakt til andre jægere, der er etableret med kontakter i området.

De professionelle jagtrejsebureauer har også gode tilbud, som det er værd at overveje inden du beslutter dig. Som udgangspunkt får du her hvad du betaler for!