jagt udlejes

Har du brug for en jagtlejekontrakt?

Du kan downloade en jagtlejekontrakt på Danmarks Jægerforbunds side.
Klik her for jagtlejekontrakt.

Annoncer

Søger en Fodermester-helst med hund
13/04/2021
Gratis fugle jagt hvis du kan være vores nye fodermester

incl. en gæsteplads
Vi søger dig, der har lyst og tid til at passe jagten, sammen med vores erfarne fodermester. I planlægger selv jeres tid, ud fra de opgaver der skal løses. Den perfekte person, har friheden til at være på området i dagtimerne, specielt i fasanernes vækstsæson. Det er min vurdering at der skal lægges omkring 4-6 timer om ugen året rundt og i vækstsæsonen fra juli/august til oktober, ca det dobbelte. Du får grundig oplæring, hvis du ikke har erfaring med revirpleje, mange dejlige naturoplevelser på et område med skov, eng og Mark, gratis fuglejagt og kørselstilskud/ vederlag. Kontakt mig Gerne hurtigst muligt, for en snak om mulighederne. Det vil være godt hvis du har bopæl inde for ca. 20 km radius postnr. 4160

0
29885127
14.04.21
Michael
36 ha. god jagt ved Herning

To parceller 31 ha. og 5 ha.
Arealet er beliggende mellem to større skovområder hvorfor der færdes en del rådyr, dådyr og krondyr.
Der er læhegn og et par mindre remiser med træer. Tre vandløb løber gennem arealet. Vi dyrker korn, frø og kartofler med en del efterafgrøder og vintersæd.
Budrunde frem til d. 1 marts kl. 12
Vi forbeholder os ret til frit at vælge eller forkaste afgivne bud.

7490
22171270
16.02.21
Jens KristianNielsen
Jagt udlejes i Sønderjylland

25 ha ( heraf 4,5ha brak) udlejes
15 km sydøst for Haderslev.
Der er rådyr, harer, fasaner gæs.

Til forhandling
51 74 10 11
25.01.21
Jørgen Kjær
Fugleplads midtsjælland

Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme og køkken.

Vi afholder normalt 6 gæstejagter om året.

Jæger med hund ( labrador, cocker eller springer spaniel ) foretrækkes til pladserne.

Når vi er fuldtallige er vi 10-14 fuglejægere afhængigt af antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge, gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk – alle er velkomne, så længe kemien er i orden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 7.000 årligt.
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 11.000 årligt.

Priserne er alt inklusive – dvs. ingen betaling for vildt. Dog 30 kr. pr. jagtdag til svippet.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring eller mail til Peter 51687805

51687805
05.01.21
peter
ENESTÅENDE GÅSEJAGT PÅ STORT AREAL VED LIMFJORDEN

Enkelte ledige pladser tilbydes i et jagtkonsortium, der gennem mange år har drevet gåsejagten i et af Nordjyllands største og mest attraktive gåserevirer. I løbet af efteråret, vinteren og foråret besøges området af tusindvis af fouragerende og rastende vildgæs, hvor iblandt alle jagtbare gåsearter forekommer. Gæssene er i området op til 8 måneder om året fra august/september til april.

Jagtkonsortiet består af et mindre antal medlemmer og egner sig til såvel den inkarnerede gåsejæger som til den uerfarne jæger, der vil have mulighed for at høste erfaringer fra konsortiets mere erfarne gåsejægere.

Gåsejagten drives på baggrund af principper der er udledt af mange års erfaring, hvilket medfører flere jagtoplevelser til gavn og glæde for de enkelte jægere.

Pladsen inkluderer fri trækjagt med gæsteplads(er), tilknyttet skytte, vildtfodring og jagthytte med mulighed for overnatning.

Det er en yderst attraktiv gåsejagt, som sjældent kommer i udbud. Tegn dig for en af de få ledige pladser nu inden der lukkes for optagelse til den kommende jagtsæson.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Midtfjord Jagtvæsen

E-mail: midtfjordjagt@gmail.com

Website: https://midtfjord-jagtvsen.business.site/

P.S. Der tages forbehold for fuldt besat arrangement og/eller medlemskab af ethvert jagtkonsortium under Midtfjord Jagtvæsen men der er altid mulighed for at komme på ventelisten.

https://midtfjord-jagtvsen.business.site
22229800
03.08.20
Midtfjord Jagtvæsen
Bjørslev Plantage. Jagt og naturoplevelser i særklasse. Udbud af varieret skovjagt (494 ha).

På grund af ejerskifte foreligger nu en sjælden mulighed for at leje jagten på en af Midt- og Vestjyllands mest naturskønne plantageejendomme. Med sin beliggenhed på kanten af Skovbjerg bakkeø rummer Bjørslev et spændende, kuperet terræn med markerede smeltevandsslugter og stor højdevariation – der er 50 m fra det højeste til det laveste punkt på ejendommen. Kombineret med en landskabsmosaik, der omfatter tæt nåleskov, gammel højskov, overdrev, enge, moser, dyrkede arealer og vand flere steder på ejendommen giver det Bjørslev en helt anderledes fremtoning end den typiske hedeplantage.
Læs mere på http://www.skovdyrkerne.dk/vest/jagt-til-leje/lej-jagten-i-bjoerslev-plantage/

250.000 kr
http://www.skovdyrkerne.dk/vest/jagt-til-leje/lej-jagten-i-bjoerslev-plantage/
20485333
07.07.20
Skovdyrkerne Vestjylland
62 ha alsidig jagt på Djursland

Jagten er på 62 ha i Thorsager ved Rønde, og består af 8 ha søer og mose, 2 ha skov, 15 ha eng der ligger op til skov og mose. Der er to mindre søer i engene. Resten af jagten er markjord med mange læhegn og remiser.

Der er dåvildt, råvildt og lidt kronvildt. Jagten ligger med flot udsigt og med kort afstand til Skaføgård gods.

I søen kan der også fiskes, og der er plads til at have en båd liggende fast ved søen.

Der er en mindre skurvogn, men der er også mulighed for at opsætte en større hytte.

Jagten udlejes pr. 1. oktober 2020.

33.000 kr. pr. år
23828673
05.07.20
Udlejning af jagt i Sverige

Der er licens til 3 elg jagter på et fællesareal á 26.000 ha samt 209 ha som kun er tilgængelig for lejeren af jagten. Begge arealer er beliggende tæt ved ejendommen. Lejeren kan benytte husene på ejendommen mod at betale elforbruget.

30.000 kr. pr. år
98569233
02.06.20
Jens Kjeldgaard
75ha

Mark og skov
Du får lov

Bud
16.05.20
Midtjylland
Jagt på øko-gård

Jagt på alm. landbrugsjord udlejes. 135 Ha. Markerne adskilles af læhegn. Afgrøder som vi dyrker er græs, korn, ærter og majs. I et mose område med vedvarende græs er der tre mindre søer, området ligger op ad et okker-basin. Ca halv ha. er tilplantet med løv træer. Der er også en del afvandningskanaler som løber igennem.
I sommerhalvåret går der kvier på nogle af græsmarkerne.
Kan lejes fra dagsdato.

Udlejes for højeste bud
23936586
03.05.20
Alfred Kloster
jagt 200 ha med bolig udlejes

Jagt på 200 ha centralt på Djursland udlejes til max 5-6 jægere. Ejendommen ligger i 2 dele: 170 ha landbrugsjord og natur med flere remiser og mosehuller, samt en ca. 2 km. lang ådal med løv- og kratbevoksede skrænter. Der kan fiskes ørred i åen. Denne del af ejendommen er velegnet til udsætning af fasaner p.g.a. de store niveauforskelle.
De sidste 30 ha ligger som marker op til et større skovområde med et par remiser og færdsel af kronvildt..
Bolig kan lejes til kr. 7.000 kr.mdl.

60000
8581 Nimtofte
02.04.20
Mogens Nørup-Hansen
Jagtareal mindre 5 km fra Kolding udlejes.

Jagten er på 8 ha skov, skoven rummer alt lige fra åben veldreven løvskov til uberørt skov, vandhul og er en del af en større skov. (ikke hegnet).
Der vil sættes pris på, at jægeren vægter natur og jagtmoral høj. Derfor udlejes jagten kun til max. 2 personer, der kan ønsker en jagt de kan bruge som deres frirum i en travl hverdagens. Dvs. det kun er de 2 personer der driver riffel-/bukkejagt på arealet. Det er naturligvis i orden at invitere gæster til efterårsjagterne.
Jeg kan kontaktes via e-mail eller mobil hverdage efter 17.00. Viser naturligvis gerne arealet frem.

8500 kr årligt
61517219
28.03.20
Jens Corydon-Petersen

Alsidig jagt udlejer. 12 km sydøst for Haderslev fra 16.05.2020

Til forhandling
51 74 10 11
26.03.20
Jørgen Kjær
Ledig konsortieplads Rosenholm

Vi søger 2 nye jagtkammerater til konsortiet på Rosenholm avlsgaard.
ca. 280 HA Vi sætter stor pris på godt kammeratskab, jagtetik samt sikkerhed. Der skal påregnes en 4 til 5 arbejdsdage pr år. Send en mail med lidt oplysninger om dig selv, eller ring.

40303533
29.02.20
Torben Pedersen
Jagtkonsortie

Vi er et jagtkonsortie bestående af 5 private personer som søger 2 nye medlemmer.
Vi råder over et samlet areal på ca. 300 ha bestående af marker-skov-og flere remisser.En pæn del af arealet grænser op til et større skovområde på over 150 ha.
Vi har god succes med udsætning af ænder og fasaner. Der er en rimelig god rådyrbestand og en del kron-vildt i området. Kun seriøse hen-vendelser.

9.000
40474798
16.02.20
Freddy Ruhlmann
Jagtkonsortie

Vi er et jagtkonsortie bestående af 5 private personer som søger 2 nye medlemmer.
Vi råder over et samlet areal på ca. 300 ha bestående af marker-skov-og flere remisser.En pæn del af arealet grænser op til et større skovområde på over 150 ha.
Vi har god succes med udsætning af ænder og fasaner. Der er en rimelig god rådyrbestand og en del kron-vildt i området.

40474798
16.02.20
Freddy Ruhlmann