Oversigt over forskellige mål og vægte

Tabel over forskellige mål og vægte

Længde mål:

1 tomme = 2,616 cm 
1 fod = 31,38 cm
1 alen (2 fod) = 62,77 cm
1 decimeter = 10 cm
1 dekameter = 10 meter = 31,9 fod
1 hektometer = 100 meter = 318,6 fod
1 meter = 3,1862 fod = 38,2 tommer = ca. 3 1/5 fod
1 favn = 1,883 meter (3 alen)
1 myriameter (metermil) = 10 kilometer = 1 mtm = 31.862 fod 
1 svensk og norsk mil = 10 kilometer
1 dansk mil = 7,532 kilometer
1 dansk sømil = 1.852 meter (1,852 kilometer)

UK & US mål:

1 inch = 2,54 cm
1 foot (12 inch) = 30,48 cm
1 yards (3 foot) = 91,40 cm
1 mil (1760 yards) = 1.609 meter (1,609 km) (1 km = 0,613 mil)

Flademål:

1 tøndeland = 5.516 m² (0,5516 ha)
1 hektar (ha) = 10.000 m² (1,8128 tøndeland) 100 x 100 meter
1 kvadrat kilometer = 100 hektar 1.000 x 1.000 meter – 1 x 1 kilometer

UK & US mål:

1 acre UK = 4.050 m² (0,405 ha) (1 ha = 2,469 acre)
1 square mile (640 acres) = 259 ha 
10 acres = 

Rummål:

1 liter (1 dm³) = 1,035 pot (1 kubikdecimeter)
1 dekaliter = 10 liter
1hektoliter = 100 liter
1 kiloliter = 1000 liter
1 kubikmeter = 1000 kubikdecimeter = 32,8459 kubikfod
1 kubikfavn = 216 kubikfod = 6,57 kubikmeter

1 UK pint = 0,568 liter
1 UK gallon (8 pints) = 4,546 liter 
1 US gallon = 3,785 liter

Vægt:

1 dansk pund = 0,5 kg
1 tønde = 112 kg

UK:

1 pound (lb) = 0,45 kg = 16 ounces
1 ounces = 28,35 kg
1 score = 20 pounds = lbs = 9 kg

Temperatur:

Fahrenheit til Celsius = (F°  32) x 5/9 = C°
Celsius til Fahrenheit = C° x 9/5 + 32 = F°