Aldersbedømmelse af vildt

Inden et stykke vildt nedlægges kan det være en fordel, at kunne aldersbedømme det. I mange tilfælde kræver det dog nogen erfaring, og usikkerheden er stor.

Når vildtet er nedlagt, er det lettere at aldersbedømme det, men for en række vildtarters vedkommende er det stadig forbundet med nogen usikkerhed.

Nedlagt vildt

Tandskifte og vurdering af tandslid er for de fleste tandbærende vildtarters vedkommende den sikreste metode til at bestemme alder.

Hos fjervildt vil fjerdragt og -skifte, samt fjerenes individuelle udvikling være de sikreste tegn, som kan give mulighed for vurdering af alder.

Endelig findes der hos nogle vildtarter tegn på knogler og led, som giver bud på dyrets omtrentlige alder.

Jægerhåndværket

Som jæger kunne du måske også være interesseret i at læse mere om skudtegn og trofæbehandling.